ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αχυροχωρίου (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αχυροχώριον

Ο οικισμός Καβύλη προσαρτάται στην κοινότητα Αχυροχωρίου

Ο οικισμός Στέρνα προσαρτάται στην κοινότητα Αχυροχωρίου

ΦΕΚ 247Α - 21/07/1930

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στέρνας

ΦΕΚ 24Α - 31/01/1931

Ο οικισμός Καβύλη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καβύλης

ΦΕΚ 25Α - 28/01/1932

Ο οικισμός Αχυροχώριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Βύσσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέας Βύσσης

Κ. Νέας Βύσσης (Έβρου)

ΦΕΚ 25Α - 28/01/1932

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αχυροχωρίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Βύσσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Βύσσης

14/03/1971

Ο οικισμός Άνω Βύσσα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέα Βύσσα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Βύσσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Βύσσας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv