ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κυπρίνου (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κυπρίνος

Ο οικισμός Φερύγγιον προσαρτάται στην κοινότητα Κυπρίνου

Ο οικισμός Αμμόβουνον προσαρτάται στην κοινότητα Κυπρίνου

Ο οικισμός Τσιγγέλι προσαρτάται στην κοινότητα Κυπρίνου

Ο οικισμός Θεραπειό προσαρτάται στην κοινότητα Κυπρίνου

Ο οικισμός Μηλιά προσαρτάται στην κοινότητα Κυπρίνου

ΦΕΚ 3Α - 04/01/1934

Ο οικισμός Φερύγγιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζώνης

Ο οικισμός Τσιγγέλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζώνης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μηλιά της κοινότητας διορθώνεται σε Μηλέα

ΦΕΚ 228Α - 26/10/1970

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα Ζώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 14Α - 24/01/1983

Ο οικισμός Αμμόβουνον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φυλακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυπρίνος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κυπρίνου

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυπρίνου

Ο οικισμός Θεραπειό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριγώνου

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριγώνου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv