ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ζώνης (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζώνη

Ο οικισμός Βύας προσαρτάται στην κοινότητα Ζώνης

Ο οικισμός Βέργη προσαρτάται στην κοινότητα Ζώνης

Ο οικισμός Μεγάλη Δοξιπάρα προσαρτάται στην κοινότητα Ζώνης

Ο οικισμός Χελιδών προσαρτάται στην κοινότητα Ζώνης

Ο οικισμός Μικρά Δοξιπάρα προσαρτάται στην κοινότητα Ζώνης

ΦΕΚ 3Α - 04/01/1934

Ο οικισμός Φερύγγιον αποσπάται από την κοινότητα Κυπρίνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσιγγέλι αποσπάται από την κοινότητα Κυπρίνου και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Ο οικισμός Βέργη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Τσιγγέλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Γαλήνη

Ο οικισμός Φερύγγιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεφέλη

19/03/1961

Ο οικισμός Βύας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 73Α - 29/04/1965

Ο οικισμός Μεγάλη Δοξιπάρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλης Δοξιπάρας

ΦΕΚ 228Α - 26/10/1970

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κυπρίνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χελιδών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυπρίνου

Ο οικισμός Μικρά Δοξιπάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυπρίνου

Ο οικισμός Ζώνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυπρίνου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv