ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τραύας (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λάδη

Ο οικισμός Νέα Τραύα προσαρτάται στην κοινότητα Τραύας

Ο οικισμός Χιονάδες προσαρτάται στην κοινότητα Τραύας

Ο οικισμός Παλαιά Τραύα προσαρτάται στην κοινότητα Τραύας

Ο οικισμός Τραύα προσαρτάται στην κοινότητα Τραύας

Ο οικισμός Πολιά προσαρτάται στην κοινότητα Τραύας

ΦΕΚ 215Α - 28/06/1926

Ο οικισμός Τραύα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαφοχώριον

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Λάδη στον οικισμό Ελαφοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελαφοχωρίου

Κ. Ελαφοχωρίου (Έβρου)

ΦΕΚ 215Α - 28/06/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τραύας

16/05/1928

Ο οικισμός Παλαιά Τραύα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Νέα Τραύα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μεγάλη Τραύα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελαφοχωρίου

Αναγνώριση του οικισμού Μικρά Τραύα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελαφοχωρίου

ΦΕΚ 406Α - 22/11/1934

Ο οικισμός Πολιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεταξάδων

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Μεγάλη Τραύα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δόξα

Ο οικισμός Μικρά Τραύα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βρύση

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Δάφνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελαφοχωρίου

ΦΕΚ 73Α - 29/04/1965

Ο οικισμός Λάδη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λάδης

ΦΕΚ 205Α - 12/11/1965

Ο οικισμός Δόξα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δόξης

14/03/1971

Ο οικισμός Δάφνη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ελαφοχώριον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεταξάδων

Ο οικισμός Χιονάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεταξάδων

Ο οικισμός Ελαφοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεταξάδων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv