ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Θουρίου (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Θούριον

Ο οικισμός Νέον Λιλή προσαρτάται στην κοινότητα Θουρίου

Ο οικισμός Νέον Κωστή προσαρτάται στην κοινότητα Θουρίου

Ο οικισμός Σοφικόν προσαρτάται στην κοινότητα Θουρίου

19/03/1961

Ο οικισμός Νέον Κωστή της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σοφικόν της κοινότητας

Ο οικισμός Νέον Λιλή της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σοφικόν της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θούριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Σοφικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv