ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βρυσικών (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ασπρονέριον

Ο οικισμός Σαύρα προσαρτάται στην κοινότητα Βρυσικών

Ο οικισμός Βρυσικά προσαρτάται στην κοινότητα Βρυσικών

Ο οικισμός Ιατράδες προσαρτάται στην κοινότητα Βρυσικών

ΦΕΚ 97Α - 18/03/1926

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ασπρονέριον στον οικισμό Βρυσικά

ΦΕΚ 3Α - 08/01/1931

Ο οικισμός Ασπρονέριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασπρονερίου

Ο οικισμός Ιατράδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ασπρονερίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρυσικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεταξάδων

Ο οικισμός Σαύρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεταξάδων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv