ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ορεστιάδος (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ορεστιάς

Ο οικισμός Χειμώνιον προσαρτάται στην κοινότητα Ορεστιάδος

Ο οικισμός Οινόη προσαρτάται στην κοινότητα Ορεστιάδος

Ο οικισμός Κλησσώ προσαρτάται στην κοινότητα Ορεστιάδος

Ο οικισμός Λεπτή προσαρτάται στην κοινότητα Ορεστιάδος

Ο οικισμός Νεοχώριον προσαρτάται στην κοινότητα Ορεστιάδος

Ο οικισμός Αμπελάκια προσαρτάται στην κοινότητα Ορεστιάδος

Ο οικισμός Πύργος προσαρτάται στην κοινότητα Ορεστιάδος

Ο οικισμός Παταγή προσαρτάται στην κοινότητα Ορεστιάδος

Ο οικισμός Σαγήνη προσαρτάται στην κοινότητα Ορεστιάδος

Ο οικισμός Σάκκος προσαρτάται στην κοινότητα Ορεστιάδος

ΦΕΚ 47Α - 30/03/1928

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Παταγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πύργος της κοινότητας διορθώνεται σε Νέος Πύργος

Το όνομα του οικισμού Σαγήνη της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιά Σαγήνη

Ο οικισμός Χειμώνιον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιόν Χειμώνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορεστιάδος

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Χειμώνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορεστιάδος

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιός Πύργος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορεστιάδος

ΦΕΚ 16Α - 20/01/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ορεστιάδος

Δ. Ορεστιάδος (Έβρου)

ΦΕΚ 16Α - 20/01/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ορεστιάδος

07/04/1951

Ο οικισμός Κλησσώ του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιός Πύργος του δήμου καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Οινόη του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 19Α - 05/02/1962

Ο οικισμός Νέον Χειμώνιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέου Χειμωνίου

14/03/1971

Ο οικισμός Παλαιόν Χειμώνιον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θούριον αποσπάται από την κοινότητα Θουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από την κοινότητα Αμπελακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα Βάλτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Δοξιπάρα αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλης Δοξιπάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Χειμώνιον αποσπάται από την κοινότητα Νέου Χειμωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παταγή αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χανδράς αποσπάται από την κοινότητα Χανδρά και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καστανέαι αποσπάται από το δήμο Βύσσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίζια αποσπάται από το δήμο Βύσσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από το δήμο Βύσσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Βύσσα αποσπάται από το δήμο Βύσσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβύλη αποσπάται από το δήμο Βύσσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από το δήμο Κυπρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρά Δοξιπάρα αποσπάται από το δήμο Κυπρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χελιδών αποσπάται από το δήμο Κυπρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζώνη αποσπάται από το δήμο Κυπρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμόβουνον αποσπάται από το δήμο Κυπρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φυλάκιον αποσπάται από το δήμο Κυπρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέραμος αποσπάται από το δήμο Κυπρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπρίνος αποσπάται από το δήμο Κυπρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεραπειό αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίκαια αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάλη αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καναδάς αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίλοφος αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριός αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόμαρα αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορμένιον αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαράσια αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρζος αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντάλοφος αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτη αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρωτά αποσπάται από το δήμο Τριγώνου και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv