ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Διδυμοτείχου (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Διδυμότειχον

Ο οικισμός Ισαάκιον προσαρτάται στην κοινότητα Διδυμοτείχου

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Διδυμοτείχου

Δ. Διδυμοτείχου (Έβρου)

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Διδυμοτείχου

ΦΕΚ 52Α - 14/02/1951

Ο οικισμός Νέοι Ψαθάδες αποσπάται από την κοινότητα Αμορίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 217Α - 29/09/1956

Ο οικισμός Ισαάκιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ισαακίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ζωοδόχος Πηγή και προσάρτησή του στο δήμο Διδυμοτείχου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σοφικόν αποσπάται από την κοινότητα Θουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασβεστάδες αποσπάται από την κοινότητα Ασβεστάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασημένιον αποσπάται από την κοινότητα Ασημένιου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θυρέα αποσπάται από την κοινότητα Ελληνοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ελληνοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγός αποσπάται από την κοινότητα Ελληνοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ισαάκιον αποσπάται από την κοινότητα Ισαακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρωτή αποσπάται από την κοινότητα Καρωτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουφόβουνον αποσπάται από την κοινότητα Κουφοβούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυανή αποσπάται από την κοινότητα Κυανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνη αποσπάται από την κοινότητα Μάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιταριά αποσπάται από την κοινότητα Μάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευγενικόν αποσπάται από την κοινότητα Μάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετράδες αποσπάται από την κοινότητα Πετράδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποιμενικόν αποσπάται από την κοινότητα Ποιμενικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πραγγί αποσπάται από την κοινότητα Πραγγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύθιον αποσπάται από την κοινότητα Πυθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Πυθίου αποσπάται από την κοινότητα Πυθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρήγιον αποσπάται από την κοινότητα Πυθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιτοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Σιτοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βρυσικά αποσπάται από το δήμο Μεταξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δόξα αποσπάται από το δήμο Μεταξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβδέλλα αποσπάται από το δήμο Μεταξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταξάδες αποσπάται από το δήμο Μεταξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιατράδες αποσπάται από το δήμο Μεταξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιούριον αποσπάται από το δήμο Μεταξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιονάδες αποσπάται από το δήμο Μεταξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαφοχώριον αποσπάται από το δήμο Μεταξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαύρα αποσπάται από το δήμο Μεταξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολιά αποσπάται από το δήμο Μεταξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάδη αποσπάται από το δήμο Μεταξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύση αποσπάται από το δήμο Μεταξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρονέριον αποσπάται από το δήμο Μεταξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλεποχώρι αποσπάται από το δήμο Μεταξάδων και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Ελληνοχωρίου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv