ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πανδρόσου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πάνδροσον

Ο οικισμός Ισμαρίς προσαρτάται στην κοινότητα Πανδρόσου

Ο οικισμός Κάλχας προσαρτάται στην κοινότητα Πανδρόσου

Ο οικισμός Μεγάλη Άδα προσαρτάται στην κοινότητα Πανδρόσου

Ο οικισμός Μύτικας προσαρτάται στην κοινότητα Πανδρόσου

Ο οικισμός Σαρακηνή προσαρτάται στην κοινότητα Πανδρόσου

Ο οικισμός Τυχηρόν προσαρτάται στην κοινότητα Πανδρόσου

Ο οικισμός Νυμφαία προσαρτάται στην κοινότητα Πανδρόσου

Ο οικισμός Καρυδιά προσαρτάται στην κοινότητα Πανδρόσου

16/05/1928

Ο οικισμός Ισμαρίς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Καρυδιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρυδιάς

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Ο οικισμός Γιάμπολη αποσπάται από την κοινότητα Γρατινής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νυμφαία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πανδρόσου

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Πάνδροσον στον οικισμό Κάλχας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κάλχαντος

Κ. Κάλχαντος (Ροδόπης)

ΦΕΚ 65Α - 13/02/1934

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πανδρόσου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σαρακηνή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Μύτικας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Τυχηρόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Μεγάλη Άδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Κάλχας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Γιάμπολη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv