ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κομοτηνής (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κομοτηνή

Ο οικισμός Κρανοβούνιον προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Υφανταί προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Παραδημή προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Ρηγόπουλον προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Δάσια προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

16/05/1928

Ο οικισμός Ρηγόπουλον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δάσια του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μεσοχώρι και προσάρτησή του στο δήμο Κομοτηνής

16/10/1940

Ο οικισμός Κρανοβούνιον του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μικρόν Κρανοβούνιον και προσάρτησή του στο δήμο Κομοτηνής

Αναγνώριση του οικισμού Μέγα Κρανοβούνιον και προσάρτησή του στο δήμο Κομοτηνής

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ήφαιστος και προσάρτησή του στο δήμο Κομοτηνής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανθοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρατινή αποσπάται από την κοινότητα Γρατινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα Κοσμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κηκίδιον αποσπάται από την κοινότητα Κοσμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόσμιον αποσπάται από την κοινότητα Κοσμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδηράδες αποσπάται από την κοινότητα Γρατινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στυλάριον αποσπάται από την κοινότητα Γρατινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακηνή αποσπάται από την κοινότητα Κάλχαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύτικας αποσπάται από την κοινότητα Κάλχαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τυχηρόν αποσπάται από την κοινότητα Κάλχαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Άδα αποσπάται από την κοινότητα Κάλχαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλχας αποσπάται από την κοινότητα Κάλχαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιάμπολη αποσπάται από την κοινότητα Κάλχαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυδιά αποσπάται από την κοινότητα Καρυδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύμβολα αποσπάται από την κοινότητα Πανδρόσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νυμφαία αποσπάται από την κοινότητα Πανδρόσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάνδροσον αποσπάται από την κοινότητα Πανδρόσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φύλακας αποσπάται από την κοινότητα Θρυλορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θρυλόριον αποσπάται από την κοινότητα Θρυλορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδίτης αποσπάται από την κοινότητα Θρυλορίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Σχολή Αστυνομίας προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κομοτηνής

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από το δήμο Αιγείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανάριον αποσπάται από το δήμο Αιγείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγροτικόν Ορφανοτροφείον αποσπάται από το δήμο Αιγείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αίγειρος αποσπάται από το δήμο Αιγείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από το δήμο Αιγείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρωγή αποσπάται από το δήμο Αιγείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλίστη αποσπάται από το δήμο Αιγείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρπη αποσπάται από το δήμο Αιγείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσούνη αποσπάται από το δήμο Αιγείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελέτη αποσπάται από το δήμο Αιγείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Μέσης αποσπάται από το δήμο Αιγείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Καλλίστη αποσπάται από το δήμο Αιγείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδριανή αποσπάται από το δήμο Νέου Σιδηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμόκαστρον αποσπάται από το δήμο Νέου Σιδηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόν Δουκάτον αποσπάται από το δήμο Νέου Σιδηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρομμάτιον αποσπάται από το δήμο Νέου Σιδηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο Νέου Σιδηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγούρια αποσπάται από το δήμο Νέου Σιδηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγα Δουκάτον αποσπάται από το δήμο Νέου Σιδηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Σιδηροχώριον αποσπάται από το δήμο Νέου Σιδηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Θρυλορίου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv