ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αμβροσίας (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παλλάδιον

Ο οικισμός Αμβροσία προσαρτάται στην κοινότητα Αμβροσίας

Ο οικισμός Γαλήνη προσαρτάται στην κοινότητα Αμβροσίας

Ο οικισμός Καλλίστη προσαρτάται στην κοινότητα Αμβροσίας

Ο οικισμός Μεσούνη προσαρτάται στην κοινότητα Αμβροσίας

Ο οικισμός Διαλαμπή προσαρτάται στην κοινότητα Αμβροσίας

Ο οικισμός Σάλπη προσαρτάται στην κοινότητα Αμβροσίας

Ο οικισμός Μελέτη προσαρτάται στην κοινότητα Αμβροσίας

Ο οικισμός Μωσαϊκόν προσαρτάται στην κοινότητα Αμβροσίας

Ο οικισμός Κιρ-Τσιφλίκ προσαρτάται στην κοινότητα Αμβροσίας

Ο οικισμός Πατρικά προσαρτάται στην κοινότητα Αμβροσίας

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

ΦΕΚ 54Α - 06/03/1925

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 186Α - 07/06/1926

Ο οικισμός Σάλπη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σάλπης

ΦΕΚ 28Α - 21/02/1927

Ο οικισμός Μελέτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σώστου

16/05/1928

Ο οικισμός Πατρικά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 384Α - 03/11/1934

Ο οικισμός Νέον Καβακλίον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέου Καβακλίου

Ο οικισμός Κιρ-Τσιφλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέον Καβακλίον

ΦΕΚ 81Β - 18/05/1946

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Παλλάδιον στον οικισμό Αμβροσία

ΦΕΚ 252Α - 29/09/1948

Ο οικισμός Μωσαϊκόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Διαλαμπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μικρόν Παλλάδιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμβροσίας

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Ο οικισμός Μεσούνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγείρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλίστη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγείρου

Ο οικισμός Παλλάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Μικρόν Παλλάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Αμβροσία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv