ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αρίσβης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αρίσβη

Ο οικισμός Κιρλή-Κιρή προσαρτάται στην κοινότητα Αρίσβης

Ο οικισμός Βραγιά προσαρτάται στην κοινότητα Αρίσβης

Ο οικισμός Λοφάριον προσαρτάται στην κοινότητα Αρίσβης

Ο οικισμός Πάσσος προσαρτάται στην κοινότητα Αρίσβης

Ο οικισμός Αρχοντικά προσαρτάται στην κοινότητα Αρίσβης

Ο οικισμός Αμφία προσαρτάται στην κοινότητα Αρίσβης

Ο οικισμός Άρατος προσαρτάται στην κοινότητα Αρίσβης

ΦΕΚ 51Α - 03/03/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κομοτηνής του νομού Ροδόπης και υπάγεται στην επαρχία Σαπών του νομού Ροδόπης

ΦΕΚ 167Α - 10/08/1927

Ο οικισμός Άρατος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αράτου

Ο οικισμός Αρχοντικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αράτου

Ο οικισμός Βραγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αράτου

ΦΕΚ 207Α - 29/09/1927

Ο οικισμός Αμφία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμφίων

16/05/1928

Ο οικισμός Κιρλή-Κιρή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 367Α - 07/10/1929

Ο οικισμός Αμφία αποσπάται από την κοινότητα Αμφίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 408Α - 29/12/1933

Ο οικισμός Αρχοντικά αποσπάται από την κοινότητα Αράτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 36Α - 28/01/1951

Ο οικισμός Λοφάριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λοφαρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμφία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαπών

Ο οικισμός Αρίσβη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαπών

Ο οικισμός Αρχοντικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλλύρας

Ο οικισμός Πάσσος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλλύρας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv