ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σαπών (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σάπαι

Ο οικισμός Κους-Τεπέ Α προσαρτάται στην κοινότητα Σαπών

Ο οικισμός Πρωτάτον προσαρτάται στην κοινότητα Σαπών

Ο οικισμός Βέλκιον προσαρτάται στην κοινότητα Σαπών

Ο οικισμός Χαμηλόν προσαρτάται στην κοινότητα Σαπών

Ο οικισμός Αρσάκειον προσαρτάται στην κοινότητα Σαπών

Ο οικισμός Κασσιτερά προσαρτάται στην κοινότητα Σαπών

Ο οικισμός Λύκειον προσαρτάται στην κοινότητα Σαπών

Ο οικισμός Κους-Τεπέ Β προσαρτάται στην κοινότητα Σαπών

ΦΕΚ 51Α - 03/03/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κομοτηνής του νομού Ροδόπης και υπάγεται στην επαρχία Σαπών του νομού Ροδόπης

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Ατ-Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Σαπών

Ο οικισμός Πρωτάτον Τσιφλίκ προσαρτάται στην κοινότητα Σαπών

16/05/1928

Ο οικισμός Ατ-Κιόϊ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πρωτάτον Τσιφλίκ της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Κους-Τεπέ Α της κοινότητας μετονομάζεται σε Αετοκορυφή

Ο οικισμός Κους-Τεπέ Β της κοινότητας μετονομάζεται σε Αετόλοφος

ΦΕΚ 135Α - 06/06/1933

Ο οικισμός Λύκειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρριανών

ΦΕΚ 238Α - 10/08/1933

Ο οικισμός Αετοκορυφή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κρωβύλης

ΦΕΚ 46Α - 16/02/1935

Ο οικισμός Αετοκορυφή αποσπάται από την κοινότητα Κρωβύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Σαπών

Δ. Σαπών (Ροδόπης)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σαπών

07/04/1951

Ο οικισμός Κασσιτερά του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Τσιφλίκιον και προσάρτησή του στο δήμο Σαπών

ΦΕΚ 2Α - 05/01/1953

Ο οικισμός Αετόλοφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λοφαρίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κασσιτερά και προσάρτησή του στο δήμο Σαπών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμφία αποσπάται από την κοινότητα Αρίσβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρίσβη αποσπάται από την κοινότητα Αρίσβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εβρινός αποσπάται από την κοινότητα Αρριανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιάσιον αποσπάται από την κοινότητα Αρριανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Σάντα αποσπάται από την κοινότητα Νέας Σάντας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιζάριον αποσπάται από την κοινότητα Αρριανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιά Κρωβύλη αποσπάται από την κοινότητα Κρωβύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρωβύλη αποσπάται από την κοινότητα Κρωβύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρωτά αποσπάται από την κοινότητα Κρωβύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λοφάριον αποσπάται από την κοινότητα Λοφαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετόλοφος αποσπάται από την κοινότητα Λοφαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρύμη αποσπάται από την κοινότητα Στρύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διώνη αποσπάται από την κοινότητα Στρύμης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σάπαι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Κασσιτερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Παλαιά Κρωβύλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Βέλκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Αρίσβη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Στρύμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Διώνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Χαμηλόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Αρσάκειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Νέα Σάντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Αμφία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Κιζάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Εβρινός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Ιάσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Λοφάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Τσιφλίκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Αετοκορυφή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Κρωβύλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Πετρωτά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Αετόλοφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Πρωτάτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv