ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καλαμοκάστρου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καλαμόκαστρον

Ο οικισμός Μικρόν Δουκάτον προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμοκάστρου

Ο οικισμός Μέγα Δουκάτον προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμοκάστρου

Ο οικισμός Σερλαγάτς-Τσιφλίκ προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμοκάστρου

Ο οικισμός Μαυρομμάτιον προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμοκάστρου

Ο οικισμός Οτμανλή Τσιφλίκ προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμοκάστρου

Ο οικισμός Σχοινιά προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμοκάστρου

ΦΕΚ 258Α - 13/10/1924

Ο οικισμός Μέγα Δουκάτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοσμίου

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμοκάστρου

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Οτμανλή Τσιφλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Αδριανή

Ο οικισμός Σερλαγάτς-Τσιφλίκ της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αδριανή της κοινότητας

ΦΕΚ 97Β - 14/07/1947

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Καλαμόκαστρον στον οικισμό Σχοινιά

ΦΕΚ 152Α - 29/09/1960

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

ΦΕΚ 29Α - 18/02/1969

Ο οικισμός Σχοινιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέον Σιδηροχώριον

ΦΕΚ 157Α - 04/09/1972

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέου Σιδηροχωρίου

Κ. Νέου Σιδηροχωρίου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 157Α - 04/09/1972

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καλαμοκάστρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέον Σιδηροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Νέου Σιδηροχωρίου

Ο οικισμός Αδριανή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέου Σιδηροχωρίου

Ο οικισμός Καλαμόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέου Σιδηροχωρίου

Ο οικισμός Μαυρομμάτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέου Σιδηροχωρίου

Ο οικισμός Μικρόν Δουκάτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέου Σιδηροχωρίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv