ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μοιράνων (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μοίρανα

Ο οικισμός Βέννα προσαρτάται στην κοινότητα Μοιράνων

Ο οικισμός Στρύμνη προσαρτάται στην κοινότητα Μοιράνων

Ο οικισμός Πελαγία προσαρτάται στην κοινότητα Μοιράνων

Ο οικισμός Διώνη προσαρτάται στην κοινότητα Μοιράνων

Ο οικισμός Σαλμώνη προσαρτάται στην κοινότητα Μοιράνων

ΦΕΚ 167Α - 09/07/1925

Ο οικισμός Στρύμνη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στρύμνης

Ο οικισμός Διώνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Στρύμνης

ΦΕΚ 135Α - 06/06/1933

Ο οικισμός Πελαγία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πελαγίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μοίρανα της κοινότητας διορθώνεται σε Μίρανα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μιράνων

Κ. Μιράνων (Ροδόπης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μοιράνων

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Σταθμός Βέννας και προσάρτησή του στην κοινότητα Μιράνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σταθμός Βέννας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας

Ο οικισμός Μίρανα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας

Ο οικισμός Βέννα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας

Ο οικισμός Σαλμώνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv