ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γλυκονερίου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γλυκονέριον

Ο οικισμός Μητρικόν προσαρτάται στην κοινότητα Γλυκονερίου

Ο οικισμός Νέα Απολλωνία προσαρτάται στην κοινότητα Γλυκονερίου

Ο οικισμός Γλυφάδα προσαρτάται στην κοινότητα Γλυκονερίου

Ο οικισμός Παγούρια προσαρτάται στην κοινότητα Γλυκονερίου

Ο οικισμός Αρωγή προσαρτάται στην κοινότητα Γλυκονερίου

Ο οικισμός Μέση προσαρτάται στην κοινότητα Γλυκονερίου

Ο οικισμός Φανάριον προσαρτάται στην κοινότητα Γλυκονερίου

Ο οικισμός Πόρπη προσαρτάται στην κοινότητα Γλυκονερίου

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Ο οικισμός Γλυκονέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σάλπης

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Γλυκονέριον στον οικισμό Παγούρια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παγουρίων

Κ. Παγουρίων (Ροδόπης)

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γλυκονερίου

ΦΕΚ 16Β - 05/03/1928

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Παγούρια στον οικισμό Μέση

16/10/1940

Ο οικισμός Νέα Απολλωνία της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Μητρικόν της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 113Α - 18/06/1965

Ο οικισμός Φανάριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φαναρίου

ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μέσης

Κ. Μέσης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παγουρίων

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Αρωγής και προσάρτησή του στην κοινότητα Μέσης

05/04/1981

Ο οικισμός Παραλία Αρωγής της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αρωγή της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Μέσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Μέσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρωγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγείρου

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγείρου

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγείρου

Ο οικισμός Πόρπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγείρου

Ο οικισμός Παγούρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέου Σιδηροχωρίου

Ο οικισμός Παραλία Μέσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγείρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv