ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γρατινής (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γρατινή

Ο οικισμός Γιάμπολη προσαρτάται στην κοινότητα Γρατινής

Ο οικισμός Αρδεία προσαρτάται στην κοινότητα Γρατινής

Ο οικισμός Καλλυντήριον προσαρτάται στην κοινότητα Γρατινής

Ο οικισμός Άνω Δροσινή προσαρτάται στην κοινότητα Γρατινής

Ο οικισμός Δρύμη προσαρτάται στην κοινότητα Γρατινής

Ο οικισμός Κάτω Δροσινή προσαρτάται στην κοινότητα Γρατινής

Ο οικισμός Λαμπρόν προσαρτάται στην κοινότητα Γρατινής

Ο οικισμός Ομηρικόν προσαρτάται στην κοινότητα Γρατινής

Ο οικισμός Πατερμά προσαρτάται στην κοινότητα Γρατινής

Ο οικισμός Σιδηράδες προσαρτάται στην κοινότητα Γρατινής

Ο οικισμός Στυλάριον προσαρτάται στην κοινότητα Γρατινής

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Ο οικισμός Γιάμπολη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πανδρόσου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Καλλυντήριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Γρατινής

17/03/1991

Ο οικισμός Καλλυντήριον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γρατινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Σιδηράδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Στυλάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Άνω Δροσινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλλύρας

Ο οικισμός Αρδεία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλλύρας

Ο οικισμός Δρύμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλλύρας

Ο οικισμός Νέον Καλλυντήριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλλύρας

Ο οικισμός Κάτω Δροσινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλλύρας

Ο οικισμός Λαμπρόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλλύρας

Ο οικισμός Ομηρικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλλύρας

Ο οικισμός Πατερμά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλλύρας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv