ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Εμπεσού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 205Α - 26/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Εμπεσός από την κοινότητα Αγριδίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Εμπεσού (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Εμπεσού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Συκιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Εμπεσού

Αναγνώριση του οικισμού Σκαντζόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Εμπεσού

Αναγνώριση του οικισμού Παλιαριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Εμπεσού

05/04/1981

Ο οικισμός Παλιαριά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σκαντζόκαμπος της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Γραμματσούλι και προσάρτησή του στην κοινότητα Εμπεσού

Αναγνώριση του οικισμού Φτελιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Εμπεσού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Εμπεσός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Σκαντζόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Γραμματσούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Φτελιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv