ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Διχομηρίου (Άρτης)

ΦΕΚ 205Α - 26/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Διχομήρι από την κοινότητα Βελεντζικού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τυμπά (Διχομαίρου) αποσπάται από την κοινότητα Βελεντζικού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρετσιανά αποσπάται από την κοινότητα Βελεντζικού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ξηρόκαμπον αποσπάται από την κοινότητα Βελεντζικού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 230Α - 13/07/1929

Ο οικισμός Ρετσιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρετσιανών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Διχομήρι της κοινότητας διορθώνεται σε Διχομοίριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Διχομοιρίου

Κ. Διχομοιρίου (Άρτης)

Αναγνώριση του οικισμού Κρισέλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Διχομοιρίου

Αναγνώριση του οικισμού Κούφαλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Διχομοιρίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Διχομοιρίου

Αναγνώριση του οικισμού Κόκκινον Λιθάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Διχομοιρίου

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Διχομηρίου

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Τυμπά (Διχομαίρου) της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζυγός

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρισέλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Κόκκινον Λιθάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Κούφαλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Ξηρόκαμπον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Διχομοίριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv