ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βαρδάτων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 251Α - 07/10/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαρδάταις από την κοινότητα Αλποσπήτων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Βαρδάταις στον οικισμό Άνω Βαρδάται

Ο οικισμός Βαρδάταις της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Βαρδάται και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαρδάτων

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Βαρδάται και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαρδάτων

Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαρδάτων

Αναγνώριση του οικισμού Βλαχιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαρδάτων

16/10/1940

Ο οικισμός Βλαχιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Βαρδάτων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 330Α - 01/11/1946

Ο οικισμός Κάτω Βαρδάται αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Βαρδατών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Βαρδάται αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γοργοποτάμου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv