ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Νιφορέϊκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 254Α - 09/10/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νιφορέϊκα από την κοινότητα Κάτω Αχαΐας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μανετέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αχαΐας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 316Α - 30/12/1927

Ο οικισμός Μανετέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Αχαΐας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Νιφορέϊκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Νιφορέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Νιφοραίικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Νιφοραιίκων

Κ. Νιφοραιίκων (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Νιφορέϊκων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Νιφορέϊκων και προσάρτησή του στην κοινότητα Νιφοραιίκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραλία Νιφορέϊκων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Νιφοραίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv