ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αγίου Νικολάου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Νικόλαος από το δήμο Αλέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τάτσι αποσπάται από το δήμο Αλέας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Πλατάνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Τάτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Εξοχή

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Αγίου Νικολάου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 154Α - 10/10/1984

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άγιος Νικόλαος στον οικισμό Πλατάνιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αλέας

Ο οικισμός Πλατάνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αλέας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αλέας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv