ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Οβριάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 269Α - 29/10/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Οβριά από την κοινότητα Βελιζίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Οβριάς (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Οβριά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μεσσάτιδος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv