ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Έξω Λακωνίων (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Έξω Λακώνια

Ο οικισμός Μέσα Λακκώνια προσαρτάται στην κοινότητα Έξω Λακωνίων

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Μέσα Λακκώνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κρητσάς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Έξω Λακώνια της κοινότητας διορθώνεται σε Έξω Λακκώνια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Έξω Λακκωνίων

Κ. Έξω Λακκωνίων (Λασιθίου)

Αναγνώριση του οικισμού Καρτέρηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Έξω Λακκωνίων

Αναγνώριση του οικισμού Βλάχηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Έξω Λακκωνίων

Αναγνώριση του οικισμού Μαρνέλληδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Έξω Λακκωνίων

Αναγνώριση του οικισμού Φιορέτζηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Έξω Λακκωνίων

Αναγνώριση του οικισμού Πεπόνηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Έξω Λακκωνίων

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Έξω Λακωνίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φιορέτζηδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Έξω Λακκώνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Μαρνέλληδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Πεπόνηδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Καρτέρηδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Βλάχηδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv