ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κρητσάς (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κρητσά

Ο οικισμός Μαρδάτι προσαρτάται στην κοινότητα Κρητσάς

Ο οικισμός Τάπαις προσαρτάται στην κοινότητα Κρητσάς

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Μέσα Λακκώνια αποσπάται από την κοινότητα Έξω Λακωνίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρητσάς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κρητσά της κοινότητας διορθώνεται σε Κριτσά

Το όνομα του οικισμού Τάπαις της κοινότητας διορθώνεται σε Τάπαι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κριτσάς

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης της κοινότητας καταργείται.

Κ. Κριτσάς (Λασιθίου)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κρητσάς

ΦΕΚ 212Α - 06/07/1946

Ο οικισμός Μέσα Λακκώνια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μέσα Λακκωνίων

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Καθαρόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Κριτσάς

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αμμουδάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κριτσάς

Αναγνώριση του οικισμού Βαθύ και προσάρτησή του στην κοινότητα Κριτσάς

Αναγνώριση του οικισμού Θεολόγος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κριτσάς

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κάλυβος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κριτσάς

Αναγνώριση του οικισμού Ρούσα Λίμνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κριτσάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Θεολόγος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Αμμουδάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Τάπαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Καθαρόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Κριτσά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Κάλυβος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Ρούσα Λίμνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Μαρδάτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv