ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γαράζου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γαράζον

Ο οικισμός Νησί προσαρτάται στην κοινότητα Γαράζου

Ο οικισμός Φαράτσι προσαρτάται στην κοινότητα Γαράζου

Ο οικισμός Ομάλα προσαρτάται στην κοινότητα Γαράζου

Ο οικισμός Ανεμόμυλος προσαρτάται στην κοινότητα Γαράζου

Ο οικισμός Μουρτζανά προσαρτάται στην κοινότητα Γαράζου

Ο οικισμός Βενί προσαρτάται στην κοινότητα Γαράζου

Ο οικισμός Κατεργιανά προσαρτάται στην κοινότητα Γαράζου

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Βενί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αξού

Ο οικισμός Κατεργιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αξού

16/05/1928

Ο οικισμός Νησί της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Ανεμόμυλος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαράζον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κουλούκωνα

Ο οικισμός Φαράτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Ο οικισμός Ομάλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Ο οικισμός Μουρτζανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv