ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βίρας (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βίρα από το δήμο Στυρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μπούφαλον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βίρας

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Ο οικισμός Βίρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αργυρόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αργυρού

Κ. Αργυρού (Ευβοίας)

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βίρας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Δημήτριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αργυρού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δυστίων

Ο οικισμός Μπούφαλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δυστίων

Ο οικισμός Αργυρόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δυστίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv