ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αμνάτου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αμνάτος

Ο οικισμός Πίκρι προσαρτάται στην κοινότητα Αμνάτου

Ο οικισμός Κυριάννα προσαρτάται στην κοινότητα Αμνάτου

Ο οικισμός Χάρκια προσαρτάται στην κοινότητα Αμνάτου

Ο οικισμός Καψαλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Αμνάτου

Ο οικισμός Καβούσι προσαρτάται στην κοινότητα Αμνάτου

Ο οικισμός Κόκκινο Μετόχι προσαρτάται στην κοινότητα Αμνάτου

Ο οικισμός Μονή Αρκαδίου προσαρτάται στην κοινότητα Αμνάτου

ΦΕΚ 19Β - 16/03/1927

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Αμνάτος στον οικισμό Κυριάννα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κυριάννας

Κ. Κυριάννας (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 19Β - 16/03/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αμνάτου

ΦΕΚ 213Α - 06/10/1927

Ο οικισμός Αμνάτος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμνάτου

Ο οικισμός Πίκρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμνάτου

Ο οικισμός Καψαλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμνάτου

Ο οικισμός Κόκκινο Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμνάτου

Ο οικισμός Μονή Αρκαδίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμνάτου

ΦΕΚ 12Α - 19/01/1931

Ο οικισμός Χάρκια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαρκίων

Ο οικισμός Καβούσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χαρκίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυριάννα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv