ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πρινέ (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πρινές

Ο οικισμός Βεδέροι προσαρτάται στην κοινότητα Πρινέ

Ο οικισμός Γεράνι προσαρτάται στην κοινότητα Πρινέ

ΦΕΚ 169Α - 21/05/1932

Ο οικισμός Γεράνι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γερανίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βεδέροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου Φωκά

Ο οικισμός Πρινές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου Φωκά

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv