ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σταβγιών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Στάβγιες

Ο οικισμός Βαγιωνιά προσαρτάται στην κοινότητα Σταβγιών

Ο οικισμός Κουμάσα προσαρτάται στην κοινότητα Σταβγιών

Ο οικισμός Κάρυα προσαρτάται στην κοινότητα Σταβγιών

Ο οικισμός Διονύσιον προσαρτάται στην κοινότητα Σταβγιών

Ο οικισμός Παναγία προσαρτάται στην κοινότητα Σταβγιών

Ο οικισμός Μονή Κουδουμά προσαρτάται στην κοινότητα Σταβγιών

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος προσαρτάται στην κοινότητα Σταβγιών

Ο οικισμός Φουρνοφάραγγον προσαρτάται στην κοινότητα Σταβγιών

Ο οικισμός Λούκια προσαρτάται στην κοινότητα Σταβγιών

Ο οικισμός Ακάμαστος προσαρτάται στην κοινότητα Σταβγιών

Ο οικισμός Καπετανιανά προσαρτάται στην κοινότητα Σταβγιών

ΦΕΚ 408Α - 18/12/1925

Ο οικισμός Βαγιωνιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαγιωνιάς

Ο οικισμός Λούκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βαγιωνιάς

Ο οικισμός Κουμάσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βαγιωνιάς

ΦΕΚ 209Α - 01/10/1927

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Στερνών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Στάβγιες της κοινότητας διορθώνεται σε Στάβιαι

Το όνομα του οικισμού Ακάμαστος της κοινότητας διορθώνεται σε Ακάμωτος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σταβιών

Κ. Σταβιών (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σταβγιών

Ο οικισμός Κάρυα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 9Α - 17/01/1958

Ο οικισμός Διονύσιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Διονυσίου

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διονυσίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταβιών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φουρνοφάραγγον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Ο οικισμός Ακάμωτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Ο οικισμός Καπετανιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Ο οικισμός Στάβιαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Ο οικισμός Μονή Κουδουμά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv