ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χάρακος (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χάρακας

Ο οικισμός Στέρνες προσαρτάται στην κοινότητα Χάρακος

Ο οικισμός Αγία Φωτιά προσαρτάται στην κοινότητα Χάρακος

Ο οικισμός Ζάμπρες προσαρτάται στην κοινότητα Χάρακος

Ο οικισμός Δωράκι προσαρτάται στην κοινότητα Χάρακος

ΦΕΚ 209Α - 01/10/1927

Ο οικισμός Στέρνες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στερνών

16/05/1928

Ο οικισμός Ζάμπρες της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χάρακας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Ο οικισμός Αγία Φωτιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Ο οικισμός Δωράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv