ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μουκτάρων (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μουκτάροι

Ο οικισμός Ληλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Μουκτάρων

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή προσαρτάται στην κοινότητα Μουκτάρων

ΦΕΚ 166Α - 17/08/1928

Ο οικισμός Ληλιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ληλιανών

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ληλιανών

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Μουκτάροι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ευαγγελισμός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ευαγγελισμού

Κ. Ευαγγελισμού (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μουκτάρων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ευαγγελισμός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv