ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κασταμονίτσης (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κασταμονίτσα

Ο οικισμός Τοίχος προσαρτάται στην κοινότητα Κασταμονίτσης

Ο οικισμός Αμαριανά προσαρτάται στην κοινότητα Κασταμονίτσης

ΦΕΚ 85Α - 08/03/1926

Ο οικισμός Αμαριανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμαριανών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τοίχος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Ο οικισμός Κασταμονίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv