ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καστελλίου Πεδιάδος (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καστέλλιον

Ο οικισμός Βαρβάρω προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου Πεδιάδος

Ο οικισμός Διαβαϊδέ προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου Πεδιάδος

Ο οικισμός Καρδουλιανό προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου Πεδιάδος

Ο οικισμός Γαλενιανό προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου Πεδιάδος

Ο οικισμός Σκλαβεροχώρι προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου Πεδιάδος

ΦΕΚ 414Α - 22/12/1925

Ο οικισμός Βαρβάρω αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαρβάρως

Ο οικισμός Σκλαβεροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βαρβάρως

Ο οικισμός Γαλενιανό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βαρβάρως

ΦΕΚ 172Α - 21/08/1928

Ο οικισμός Λαγός αποσπάται από την κοινότητα Καρουζανών και προσαρτάται στην κοινότητα

17/03/1991

Ο οικισμός Διαβαϊδέ της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καστέλλιον της κοινότητας

Ο οικισμός Καρδουλιανό της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καστέλλιον της κοινότητας

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Ο οικισμός Καστέλλιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Καστελλίου

Ο οικισμός Λαγός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv