ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χερσονήσου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χερσόνησος

Ο οικισμός Λιμήν Χερσονήσου προσαρτάται στην κοινότητα Χερσονήσου

Ο οικισμός Κουτουλουφάρι προσαρτάται στην κοινότητα Χερσονήσου

Ο οικισμός Επισκοπιανό προσαρτάται στην κοινότητα Χερσονήσου

Ο οικισμός Μετόχια Αγριανά προσαρτάται στην κοινότητα Χερσονήσου

Ο οικισμός Μετόχι Σγούρου προσαρτάται στην κοινότητα Χερσονήσου

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Μετόχι Σγούρου της κοινότητας διορθώνεται σε Σβούρου Μετόχιον

ΦΕΚ 244Α - 22/11/1928

Ο οικισμός Χερσόνησος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χερσονήσου

Ο οικισμός Λιμήν Χερσονήσου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χερσονήσου

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Χερσόνησος στον οικισμό Κουτουλουφάρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κουτουλουφαρίου

Κ. Κουτουλουφαρίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 244Α - 22/11/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χερσονήσου

ΦΕΚ 412Α - 30/12/1933

Ο οικισμός Λιμήν Χερσονήσου αποσπάται από την κοινότητα Χερσονήσου και προσαρτάται στην κοινότητα

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κουτουλουφάρι στον οικισμό Λιμήν Χερσονήσου

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου

Κ. Λιμένος Χερσονήσου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 412Α - 30/12/1933

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουτουλουφαρίου

16/10/1940

Ο οικισμός Σβούρου Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χερσονήσου

Το όνομα του οικισμού Επισκοπιανό της κοινότητας διορθώνεται σε Πισκοπιανόν

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ανισσαράς και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου

Αναγνώριση του οικισμού Παναγία και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου

Αναγνώριση του οικισμού Σαραντάρης και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιμήν Χερσονήσου αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Χερσονήσου

Ο οικισμός Σαραντάρης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Ανισσαράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Πισκοπιανόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Ο οικισμός Κουτουλουφάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χερσονήσου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv