ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γέργερης (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γέργερη

Ο οικισμός Νίβρητος προσαρτάται στην κοινότητα Γέργερης

Ο οικισμός Απομαρμά προσαρτάται στην κοινότητα Γέργερης

ΦΕΚ 38Α - 11/03/1927

Ο οικισμός Νίβρητος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νιβρήτου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μαστραχιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Γέργερης

Αναγνώριση του οικισμού Καρδαμιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Γέργερης

Αναγνώριση του οικισμού Τζανιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Γέργερης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ράπτης και προσάρτησή του στην κοινότητα Γέργερης

07/04/1951

Ο οικισμός Τζανιανά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 48Α - 02/04/1990

Ο οικισμός Γέργερη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ρούβα

Ο οικισμός Απομαρμά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρούβα

Ο οικισμός Καρδαμιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρούβα

Ο οικισμός Μαστραχιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρούβα

Ο οικισμός Ράπτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρούβα

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv