ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γιαννιτσίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γιαννίτσι από το δήμο Μαρμαρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πόθιον αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοίλωσι αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λαγειά αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκούασι αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Ο οικισμός Σκούασι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκουάσης

Ο οικισμός Κοίλωσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκουάσης

Ο οικισμός Λαγειά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκουάσης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Γιαννίτσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Γιαννιτσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πόθιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Κάτω Γιαννίτσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Γιαννίτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv