ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Άνω Βιάννου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Βιάννος

Ο οικισμός Λουτράκι προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Βιάννου

Ο οικισμός Αγία Μονή προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Βιάννου

Ο οικισμός Πλάκα προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Βιάννου

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λασιθίου και υπάγεται στο νομό Ηρακλείου

Κ. Άνω Βιάννου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηρακλείου από το νομό Λασιθίου

16/10/1940

Ο οικισμός Πλάκα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κερατόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Βιάννου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Καψάλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Βιάννου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Βιάννου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Βιάννος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Βιάννου

Ο οικισμός Αγία Μονή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Καψάλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Κερατόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Λουτράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv