ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καλαμίου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καλάμι

Ο οικισμός Κάτω Σύμη προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμίου

Ο οικισμός Λουτράκι προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμίου

Ο οικισμός Συκολόγος προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμίου

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Ο οικισμός Κάτω Σύμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πεύκου

Ο οικισμός Λουτράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πεύκου

ΦΕΚ 290Α - 07/10/1925

Ο οικισμός Συκολόγος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συκολόγου

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λασιθίου και υπάγεται στο νομό Ηρακλείου

Κ. Καλαμίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηρακλείου από το νομό Λασιθίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Σκαφίδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαμίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ψαρή Φοράδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαμίου

Αναγνώριση του οικισμού Σταυριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαμίου

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Βίγλες και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαμίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Φαφλάγκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαμίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαμίου

Αναγνώριση του οικισμού Συνδονία και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαμίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ψαρή Φοράδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Κάτω Βίγλες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Φαφλάγκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Σκαφίδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Σταυριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Καλάμι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Συνδονία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv