ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ζερμπισίων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζερμπίσια από το δήμο Ταμινέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλέντζι αποσπάται από το δήμο Ταμινέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουτουμουλάς αποσπάται από το δήμο Ταμινέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 50Α - 06/03/1924

Ο οικισμός Καλέντζι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλεντζίου

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Ζερμπίσια της κοινότητας μετονομάζεται σε Δύστος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δύστου

Κ. Δύστου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζερμπισίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δύστος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δυστίων

Ο οικισμός Κουτουμουλάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δυστίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv