ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πηγαϊδουρίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πηγαϊδούρι

Ο οικισμός Μπιτζαριανό προσαρτάται στην κοινότητα Πηγαϊδουρίου

Ο οικισμός Κάτω Καρουζανά προσαρτάται στην κοινότητα Πηγαϊδουρίου

Ο οικισμός Επάνω Καρουζανά προσαρτάται στην κοινότητα Πηγαϊδουρίου

Ο οικισμός Λαγός προσαρτάται στην κοινότητα Πηγαϊδουρίου

Ο οικισμός Άγνος προσαρτάται στην κοινότητα Πηγαϊδουρίου

Ο οικισμός Τζίγκουνας προσαρτάται στην κοινότητα Πηγαϊδουρίου

ΦΕΚ 215Α - 07/10/1927

Ο οικισμός Κάτω Καρουζανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρουζανών

Ο οικισμός Επάνω Καρουζανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρουζανών

Ο οικισμός Μπιτζαριανό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρουζανών

Ο οικισμός Λαγός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρουζανών

16/05/1928

Ο οικισμός Άγνος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Ο οικισμός Πηγαϊδούρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολυθέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πολυθέας

Κ. Πολυθέας (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πηγαϊδουρίου

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Ο οικισμός Πολυθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Ο οικισμός Τζίγκουνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv