ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Παρτήρων (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πάρτηρα

Ο οικισμός Χανδρού προσαρτάται στην κοινότητα Παρτήρων

Ο οικισμός Νίσπιτον προσαρτάται στην κοινότητα Παρτήρων

Ο οικισμός Επάνω Πουλιά προσαρτάται στην κοινότητα Παρτήρων

Ο οικισμός Βουτουφού προσαρτάται στην κοινότητα Παρτήρων

Ο οικισμός Κάτω Πουλιά προσαρτάται στην κοινότητα Παρτήρων

Ο οικισμός Βιτσιλιά προσαρτάται στην κοινότητα Παρτήρων

Ο οικισμός Επισκοπή προσαρτάται στην κοινότητα Παρτήρων

Ο οικισμός Μπαδιά προσαρτάται στην κοινότητα Παρτήρων

Ο οικισμός Τουρλωτή προσαρτάται στην κοινότητα Παρτήρων

Ο οικισμός Χαλασό προσαρτάται στην κοινότητα Παρτήρων

ΦΕΚ 95Α - 25/05/1927

Ο οικισμός Βουτουφού αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουτουφούς

Ο οικισμός Επάνω Πουλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βουτουφούς

Ο οικισμός Κάτω Πουλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βουτουφούς

Ο οικισμός Χανδρού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βουτουφούς

16/05/1928

Ο οικισμός Νίσπιτον της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πάρτηρα της κοινότητας διορθώνεται σε Πάρτιρα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Παρτίρων

Ο οικισμός Βιτσιλιά της κοινότητας καταργείται.

Κ. Παρτίρων (Ηρακλείου)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Παρτήρων

07/04/1951

Ο οικισμός Επισκοπή της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Βιτσιλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παρτίρων

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Μικρά Επισκοπή και προσάρτησή του στην κοινότητα Παρτίρων

05/04/1981

Ο οικισμός Βιτσιλιά της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Ο οικισμός Χαλασό της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάρτιρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μικρά Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Πάρτιρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Μπαδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Τουρλωτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv