ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ιεραπέτρας (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ιεράπετρα

Ο οικισμός Λιμήν Ιεράπετρας προσαρτάται στην κοινότητα Ιεραπέτρας

Ο οικισμός Γρα Λυγιά προσαρτάται στην κοινότητα Ιεραπέτρας

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Ιεράπετρας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 112Α - 26/03/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ιεραπέτρας

Δ. Ιεραπέτρας (Λασιθίου)

ΦΕΚ 112Α - 26/03/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ιεραπέτρας

ΦΕΚ 234Α - 17/10/1950

Ο οικισμός Γρα Λυγιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γρα-Λυγιάς

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Χρυσή (Γαϊδουρονήσιον) (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ιεραπέτρας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ποτάμοι και προσάρτησή του στο δήμο Ιεραπέτρας

Αναγνώριση του οικισμού Κεφάλα και προσάρτησή του στο δήμο Ιεραπέτρας

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στο δήμο Ιεραπέτρας

ΦΕΚ 220Α - 24/10/1966

Ο οικισμός Γρα Λυγιά αποσπάται από την κοινότητα Γρα-Λυγιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 166Α - 26/09/1972

Ο οικισμός Κεντρί αποσπάται από την κοινότητα Κεντρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Κεντρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης αποσπάται από την κοινότητα Κεντρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 37Α - 12/02/1973

Ο οικισμός Βαϊνιά αποσπάται από την κοινότητα Βαϊνιάς και προσαρτάται στο δήμο

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στο δήμο Ιεραπέτρας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αγιασμένος και προσάρτησή του στο δήμο Ιεραπέτρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεταξοχώριον αποσπάται από το δήμο Νέων Μαλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάλαι αποσπάται από το δήμο Νέων Μαλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαθοκοτσανά αποσπάται από το δήμο Νέων Μαλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χριστός αποσπάται από το δήμο Νέων Μαλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερά Μονή Παναγίας Εξακουστής αποσπάται από το δήμο Νέων Μαλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελάκανον αποσπάται από το δήμο Νέων Μαλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσουνάριον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φέρμα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Φωτιά αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμουδάραι αποσπάται από την κοινότητα Ανατολής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στόμιον αποσπάται από την κοινότητα Ανατολής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Ανατολή αποσπάται από την κοινότητα Ανατολής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από την κοινότητα Ανατολής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόγερος αποσπάται από την κοινότητα Ανατολής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γδόχια αποσπάται από την κοινότητα Γδοχίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από την κοινότητα Γδοχίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρακαλεύριον αποσπάται από την κοινότητα Καβουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαμάντης αποσπάται από την κοινότητα Καβουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Καβουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβούσιον αποσπάται από την κοινότητα Καβουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέλισσαι αποσπάται από την κοινότητα Καβουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαθί αποσπάται από την κοινότητα Καλαμαύκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμαύκα αποσπάται από την κοινότητα Καλαμαύκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από την κοινότητα Καλαμαύκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θρυπτή αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Χωρίου Ιεράπετρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Χωρίου Ιεράπετρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυλιά αποσπάται από την κοινότητα Μακρυλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσελέροι αποσπάται από την κοινότητα Μεσελέρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρνιές αποσπάται από την κοινότητα Μουρνιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Σύμη αποσπάται από την κοινότητα Μουρνιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύθοι αποσπάται από την κοινότητα Μύθων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μινός αποσπάται από την κοινότητα Μύθων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από την κοινότητα Μύθων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορνιάς αποσπάται από την κοινότητα Μύθων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρύδιον αποσπάται από την κοινότητα Μύθων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύρτος αποσπάται από την κοινότητα Μύρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβρίλης αποσπάται από την κοινότητα Μύρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοπάνες αποσπάται από την κοινότητα Μύρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Μύρτος αποσπάται από την κοινότητα Μύρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Μύρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα Παχείας Άμμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Παχείας Άμμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από την κοινότητα Παχείας Άμμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παχεία Άμμος αποσπάται από την κοινότητα Παχείας Άμμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφακούρα αποσπάται από την κοινότητα Ρίζης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από την κοινότητα Ρίζης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καημένος αποσπάται από την κοινότητα Ρίζης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Επάνω Περιβολάκια αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσουράς αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαύρος Κόλυμπος αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάπιθος αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπέμπονας αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοπηγή αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβολάκια αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανδριανός αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόν Νερόν αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορεινόν αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρύ Γιαλός αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλιά αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσπρος Ποταμός αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθίνες αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσικαλαριά αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Καψά αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχινοκάψαλα αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεζούλας αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιλαλήματα αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκοι αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροχώρι αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυβίτης αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αζάλι αποσπάται από το δήμο Μακρύ Γιαλού και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Λακούδια και προσάρτησή του στο δήμο Ιεραπέτρας

Αναγνώριση του οικισμού Ξηροκαμάρα και προσάρτησή του στο δήμο Ιεραπέτρας

Αναγνώριση του οικισμού Ψαρή και προσάρτησή του στο δήμο Ιεραπέτρας

ΦΕΚ 239Α - 09/11/2011

Ο οικισμός Λιθίνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Αζάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Χρυσοπηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Μπέμπονας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Άσπρος Ποταμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Πεύκοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Πιλαλήματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Περιβολάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Μονή Καψά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Επάνω Περιβολάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Καλόν Νερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Ο οικισμός Πεζούλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σητείας

Εκτύπωση  Αρχείο csv