ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ροδακίνου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Ροδάκινο

Ο οικισμός Κάτω Ροδάκινο προσαρτάται στην κοινότητα Ροδακίνου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ροδάκινον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροδακίνου

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άνω Ροδάκινο στον οικισμό Ροδάκινον

Ο οικισμός Άνω Ροδάκινο της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ροδάκινον της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Ροδάκινο της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ροδάκινον της κοινότητας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Ροδάκινο και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροδακίνου

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Ροδάκινο και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροδακίνου

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ροδάκινον στον οικισμό Άνω Ροδάκινο

Ο οικισμός Ροδάκινον της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πολύριζος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ροδακίνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Ροδάκινο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Ο οικισμός Άνω Ροδάκινο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Ο οικισμός Πολύριζος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φοίνικα

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv