ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βρουχά (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βρουχάς

Ο οικισμός Μεσαρμί προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

Ο οικισμός Μασχάλι προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

Ο οικισμός Χωματόβουνα προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

Ο οικισμός Χονδροβολάκκοι προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

Ο οικισμός Πλακομούρι προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

Ο οικισμός Σέλλες προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

Ο οικισμός Μονή Αγριλιάς προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

Ο οικισμός Μπάντουρα προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

Ο οικισμός Λούμας προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

Ο οικισμός Βάλτος προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

Ο οικισμός Μωρονικήτας προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

Ο οικισμός Σκοινιά προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα Ελούντας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 233Α - 14/07/1926

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Βρουχάς στον οικισμό Λούμας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λούμα

Κ. Λούμα (Λασιθίου)

ΦΕΚ 233Α - 14/07/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βρουχά

ΦΕΚ 378Α - 28/10/1926

Ο οικισμός Βρουχάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρουχά

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

Ο οικισμός Μπάντουρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

Ο οικισμός Χωματόβουνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

16/05/1928

Ο οικισμός Μεσαρμί της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μασχάλι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγριλιάς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πλακομούρι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Παραμανλή και προσάρτησή του στην κοινότητα Λούμα

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Δημήτριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λούμα

ΦΕΚ 44Α - 10/02/1930

Ο οικισμός Σκοινιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκοινιάς

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκοινιάς

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκοινιάς

Ο οικισμός Χονδροβολάκκοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκοινιάς

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκοινιάς

16/10/1940

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Λούμας στον οικισμό Κάτω Λούμας

Ο οικισμός Λούμας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παραμανλή της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Επάνω Λούμας και προσάρτησή του στην κοινότητα Λούμα

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Λούμας και προσάρτησή του στην κοινότητα Λούμα

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Σέλλες και προσάρτησή του στην κοινότητα Λούμα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μωρονικήτας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Κάτω Σέλλες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Κάτω Λούμας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Σέλλες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Επάνω Λούμας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv