ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καστελλίου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καστέλλι

Ο οικισμός Κουρφαλώνας προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου

Ο οικισμός Πύργος προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου

Ο οικισμός Κουνουπίτσα προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου

Ο οικισμός Καμάρα προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου

Ο οικισμός Καλουδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου

Ο οικισμός Γερωνυμιανά προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Καλουδιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλουδιανών

Ο οικισμός Κουρφαλώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλουδιανών

Ο οικισμός Γερωνυμιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλουδιανών

ΦΕΚ 104Α - 28/05/1947

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Καστελλίου

Δ. Καστελλίου (Χανίων)

ΦΕΚ 104Α - 28/05/1947

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Καστελλίου

07/04/1951

Ο οικισμός Καμάρα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 147Α - 31/07/1969

Ο οικισμός Καστέλλι του δήμου μετονομάζεται σε Κίσσαμος

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Κισσάμου

Δ. Κισσάμου (Χανίων)

ΦΕΚ 147Α - 31/07/1969

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Καστελλίου

14/03/1971

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κίσσαμος του δήμου

Ο οικισμός Πύργος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κίσσαμος του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γραμβούσα αποσπάται από την κοινότητα Γραμβούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα Γραμβούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρεφυλλιανά αποσπάται από την κοινότητα Γραμβούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Γραμβούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αζωγυράς αποσπάται από την κοινότητα Γραμβούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τράχηλος αποσπάται από την κοινότητα Γραμβούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυβιανή αποσπάται από την κοινότητα Γραμβούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζερβιανά αποσπάται από την κοινότητα Γραμβούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Χωριό αποσπάται από την κοινότητα Γραμβούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιπεριανά αποσπάται από την κοινότητα Γραμβούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φουρνάδος αποσπάται από την κοινότητα Γραμβούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάθεναι αποσπάται από την κοινότητα Καλαθενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρδιανά αποσπάται από την κοινότητα Καλλεργιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από την κοινότητα Καλλεργιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρεδιανά αποσπάται από την κοινότητα Καλλεργιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλεργιανά αποσπάται από την κοινότητα Καλλεργιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Καλλεργιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Καλλεργιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσικαλαριά αποσπάται από την κοινότητα Κουκουναράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαρχαλιανά αποσπάται από την κοινότητα Κουκουναράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χορευτιανά αποσπάται από την κοινότητα Κουκουναράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκουναρά αποσπάται από την κοινότητα Κουκουναράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεράδα αποσπάται από την κοινότητα Λουσακιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουσακιαί αποσπάται από την κοινότητα Λουσακιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαχαριανά αποσπάται από την κοινότητα Λουσακιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλουβάς αποσπάται από την κοινότητα Λουσακιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτερόλακκα αποσπάται από την κοινότητα Λουσακιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμενίσκος αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβούσιον αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαλασαρνά αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Σφηνάριον αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφηνάριον αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρηγοριανά αποσπάται από την κοινότητα Πολυρρηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυρρηνία αποσπάται από την κοινότητα Πολυρρηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Πολυρρηνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σηρικάριον αποσπάται από την κοινότητα Σηρικαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κωστογιάννηδες αποσπάται από την κοινότητα Σηρικαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σινενιανά αποσπάται από την κοινότητα Σηρικαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιολιανά αποσπάται από την κοινότητα Σηρικαρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αϊκυργιάννης αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λατζιανά αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καψανιανά αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουρουνιανά αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτσιανά αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαλελιανά αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τοπόλια αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμίδα αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριαλώνια αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σάσαλος αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολένη αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόκκα αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερά αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περβολάκια αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφακοπηγάδι αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι Κόκκινο αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυριδιανά αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμενοχώρι αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαγιαννάκηδες αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαιρεθιανά αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάκρωνας αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανεριανά αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντουδιανά αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλάθυρος αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Δραπανιάς αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλουδιανά αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουλγάρω αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουδαλιανά αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορφαλώνας αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρθιανά αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δερμιζιανά αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραπανιάς αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσοματάδος αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νωπήγια αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρί αποσπάται από το δήμο Μυθήμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλιγοί αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζιτζιφιά αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσιά αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έλος αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλοκεφάλι αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούχι αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρογδιά αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στροβλές αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φελεσιανά αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφάλι αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάθη αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπερπαθιανά αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεοδωριανά αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλοκαμιανά αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αερινός αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαδιανά αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλάτος αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Χρυσοσκαλιτίσσης αποσπάται από το δήμο Ιναχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Πύργος του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγρια Γραμβούσα νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Κισσάμου

Αναγνώριση του οικισμού Ήμερη Γραμβούσα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Κισσάμου

Εκτύπωση  Αρχείο csv