ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γαβαλοχωρίου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γαβαλοχώρι

Ο οικισμός Άγιος Παύλος προσαρτάται στην κοινότητα Γαβαλοχωρίου

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος προσαρτάται στην κοινότητα Γαβαλοχωρίου

Ο οικισμός Κοπράνα προσαρτάται στην κοινότητα Γαβαλοχωρίου

Ο οικισμός Δουλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Γαβαλοχωρίου

ΦΕΚ 147Α - 03/07/1950

Ο οικισμός Δουλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βάμου

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Κοπράνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άσπρον

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γαβαλοχώρι της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Παύλος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γαβαλοχώρι της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαβαλοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βάμου

Ο οικισμός Άσπρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βάμου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv