ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κάτω Κεφαλά (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Κεφαλάς

Ο οικισμός Παλαιλώνι προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Κεφαλά

Ο οικισμός Σούρη προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Κεφαλά

Ο οικισμός Δράπανος προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Κεφαλά

Ο οικισμός Λυκοτιναρά προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Κεφαλά

Ο οικισμός Σελλιά προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Κεφαλά

Ο οικισμός Επάνω Κεφαλάς προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Κεφαλά

ΦΕΚ 404Α - 16/12/1925

Ο οικισμός Σελλιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σελλίων

Ο οικισμός Λυκοτιναρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σελλίων

Ο οικισμός Σούρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σελλίων

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κεφαλάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Κεφαλά

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κάτω Κεφαλάς στον οικισμό Κεφαλάς

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κεφαλά

Κ. Κεφαλά (Χανίων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κάτω Κεφαλά

Ο οικισμός Κάτω Κεφαλάς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κεφαλάς της κοινότητας

Ο οικισμός Επάνω Κεφαλάς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κεφαλάς της κοινότητας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Κεφαλάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεφαλά

Αναγνώριση του οικισμού Επάνω Κεφαλάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεφαλά

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κεφαλάς στον οικισμό Κάτω Κεφαλάς

Ο οικισμός Κεφαλάς της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κεφαλάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεφαλά

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κάτω Κεφαλάς στον οικισμό Κεφαλάς

Ο οικισμός Επάνω Κεφαλάς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κεφαλάς της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Κεφαλάς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κεφαλάς της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεφαλάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βάμου

Ο οικισμός Δράπανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βάμου

Ο οικισμός Παλαιλώνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βάμου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv