ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γεωργιουπόλεως (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γεωργιούπολις

Ο οικισμός Κάβαλος προσαρτάται στην κοινότητα Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Μαθές προσαρτάται στην κοινότητα Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Μουρέ προσαρτάται στην κοινότητα Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Ασπροσυκιά προσαρτάται στην κοινότητα Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Δημητρουλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Βαλαρίνα προσαρτάται στην κοινότητα Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Αργυρομούρι προσαρτάται στην κοινότητα Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Ασπρουλιανός προσαρτάται στην κοινότητα Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Κατούνα προσαρτάται στην κοινότητα Γεωργιουπόλεως

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Ο οικισμός Εξώπολις αποσπάται από την κοινότητα Καλαμιτσίου Αλεξάνδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 97Α - 18/03/1926

Ο οικισμός Καλαμίτσι Αμυγδάλι αποσπάται από την κοινότητα Καλαμιτσίου Αλεξάνδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Ασπροσυκιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βαλαρίνα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ξυλαδιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Γεωργιουπόλεως

ΦΕΚ 33Α - 09/02/1948

Ο οικισμός Καλαμίτσι Αμυγδάλι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλαμιτσίου Αμυγδαλίου

Ο οικισμός Εξώπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμιτσίου Αμυγδαλίου

Ο οικισμός Αργυρομούρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμιτσίου Αμυγδαλίου

Ο οικισμός Κατούνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλαμιτσίου Αμυγδαλίου

14/03/1971

Ο οικισμός Δημητρουλιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μουρί της κοινότητας

Ο οικισμός Ξυλαδιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάβαλος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μουρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Μαθές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Κάβαλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Γεωργιούπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Ασπρουλιανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργιουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv