ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γαύδου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γαύδος

Ο οικισμός Άμπελος προσαρτάται στην κοινότητα Γαύδου

Ο οικισμός Καστρί προσαρτάται στην κοινότητα Γαύδου

Ο οικισμός Βατσιανά προσαρτάται στην κοινότητα Γαύδου

Ο οικισμός Γαυδοπούλα (νησίς) προσαρτάται στην κοινότητα Γαύδου

Ο οικισμός Ξενάκι προσαρτάται στην κοινότητα Γαύδου

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ρεθύμνης και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Γαύδου (Χανίων)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Ρεθύμνης

16/05/1928

Ο οικισμός Ξενάκι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γαυδοπούλα (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχια και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαύδου

ΦΕΚ 94Α - 21/04/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σφακίων του νομού Χανίων και υπάγεται στην επαρχία Σελίνου του νομού Χανίων

ΦΕΚ 316Α - 31/12/1954

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Γαύδος στον οικισμό Καστρί

17/03/1991

Ο οικισμός Μετόχια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καραβέ της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Καραβέ και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαύδου

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Γαυδοπούλα (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαύδου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Γαύδου

Δ. Γαύδου (Χανίων)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Γαύδου

09/05/2011

Ο οικισμός Γαύδος του δήμου καταργείται.

Εκτύπωση  Αρχείο csv